Økonomstillinger.dk

Find ledige økonomstillinger.

Revisor til Intern Revision

Økonom i Nordsjælland

Vil du arbejde inden for et område med stor ledelsesmæssig bevågenhed?
Som en del af udviklingen i Intern Revision i ATP er vi på udkig efter en ny kollega. Dig, der vil tage del i implementeringen af vores strategi, herunder eksekveringen af den risikobaserede revisionsplan, der er aftalt med ATP’s direktion, revisionsudvalg og bestyrelse.

Du trives med selvstændighed og kan planlægge, udføre og rapportere på de udførte opgaver, hvad enten de er finansielle eller operationelle.

Du er ambitiøs, vil arbejde med flere forskellige revisionsopgaver og kommer i det daglige til at bidrage inden for et eller flere af nedenstående områder:

  • Kontrolbaseret operationel revision af koncernens processer.

  • Finansiel revision af koncernens årsregnskaber samt årsregnskaber for en række af de ordninger, ATP administrerer.

  • Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de velfærdsordninger ATP administrerer.

  • Dataanalyse.

  • Udvikling af vores revisionsproces og -metode.


Du får en høj grad af medindflydelse på dine opgaver, ogdu er selv med til at påvirke retningen af din karriere og udvikling alt efter, hvor dine interesser og kompetencer ligger. Det kan fx være inden for revision af ejendomme, tværgående kontrolprocesser og/eller procesrevision af offentlige ordninger eller lignende.

Din løbend...