Økonomstillinger.dk

Find ledige økonomstillinger.

Revisor til revision af investering og risikostyring

Økonom i Nordsjælland

Vil du arbejde inden for et område med stor ledelsesmæssig bevågenhed?
Som en del af udviklingen i Intern Revision i ATP er vi på udkig efter en ny kollega, der besidder specifik viden og erfaring med investering og risikostyring i større finansielle koncerner.

Vi søger dig, der trives med stor selvstændighed, er i stand til at vurdere tilstrækkeligheden af det interne kontrolmiljø og vil stå for skriftlig og mundtlig rapportering til bl.a. vores CRO og CIO.

Du tager del i implementeringen af Intern Revisions strategi, herunder eksekveringen af den risikobaserede revisionsplan, der er aftalt med ATP’s direktion, revisionsudvalg og bestyrelse. Og så er du i stand til at bidrage inden for flere områder, når det drejer sig om at:

  • planlægge og udføre revisioner på investerings- og risikostyringsområdet
  • identificere risici og vurdere effektiviteten af kontroller inden for investering, værdiansættelse og risikostyring
  • iscenesætte din viden om risikostyring og risikomodellering ved udførelsen af revisioner
  • inddrage dit kendskab til finansiel regulering (herunder påvirkning på forretningen) ved revisioners udførelse.

Er du erfaren?
Du har 6-10 års erfaring, der har givet dig solid indsigt i revision af investerings- og risikoområdet. En del af erfaringen har du sandsynligvis opnået i en større intern revisionsafdeling i den finansielle sektor eller fra...