Økonomstillinger.dk

Find ledige økonomstillinger.

Erfaren Risikoanalytiker

Økonom i Nordsjælland

Erfaren RisikoanalytikerPenSamFor PenSam handler risikostyring om at skabe værdi og tillid for vores kunder. Risikostyringsfunktionen i PenSam medvirker til at skabe tillid til selskabets finansielle robusthed, sikre sunde operative processer og en rettidig identifikation af nye trends, som kan blive til morgendagens risici.

Om jobbet


Vi søger en ny kollega til at være driver for vores faglige team med ansvar for risikostyringsopgaver i forbindelse med PenSam’s bankaktiviteter. Teamets opgaver dækker næsten alle ansvarsområder for risikostyringsfunktionen i PenSam Bank – herunder risiko- og solvens beregninger, risikoanalyser, og risikorapportering på tværs af kredit-, markeds- og likviditetsrisici.

Konkrete arbejdsopgaver vil dække

  • Daglig faglig ledelse af mindre risikostyringsteam for PenSam Bank med direkte reference til risikochefen. Koordinering og planlægning af teamets opgaver som fordeles mellem dig selv og din teamkollega.
  • Udføre analyser af udviklingen indenfor kredit-, markeds- og likviditetsrisiko, og udarbejde risikorapportering til direktionen og bestyrelsen.
  • Drive og deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af risikoberegninger og rapporteringsløsninger i afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration, integration og automatisering af risikoberegninger i såvel interne- som eksterne risikosystemer.
  • Designe...