Økonomstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Økonom i Nordjylland

Med henblik på at få et bredere ansøgerfelt, genopslås stillingen.

Vi ønsker, at skabe og udvikle et stærkt fagligt center, der kan være stolte af, at vi har rette understøttelse og tilbud til rette borgere, på rette tidspunkter. I den forbindelse søger vi i Center for Familie en controller til, i et tæt samarbejde med centerchefen, at understøtte centeret i en økonomisk bæredygtig retning. Det skal ske gennem stærke analyser, relevant benchmarking og undersøgelse af effekter.

Følgende opgaver forventes, at blive en del af din portefølje:

 • Rapportering til centerchef, områdeledelsen og andre interessenter om organisationens økonomiske situation og resultater
 • Forestå businesscase beregninger og beskrivelser
 • Levere driftsanalyser og benchmarking
 • Analysere sammenhængen mellem formål og effekter af indsatser (input/output) og understøtte centerchef og områdeledere i analyse af data
 • Sparringspartner for centerchefen og områdeledelsen inden for controllerens portefølje
 • Udvikle og vedligeholde relevante styrings- og opfølgningsnøgletal
 • Indhente, bearbejde og formidle statistik og nøgletal
 • Bindelede mellem den centrale økonomifunktion og centrets ledelse
 • Løbende opfølgning og ajourføring af prognoser – early warning ift. uregelmæssigheder herunder overvågning og kontrol af centrets økonomi, ressourcer og drift
 • Optimering af processer og systemer
 • Bid...